English Nederlands

PantaMedia. The knowledge distributors.

Cordaid

Result Based Funding

Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie die al een eeuw werkt aan armoedebestrijding en ontwikkelingshulp voor de allerarmsten. Een van de projecten van Cordaid is "Result Based Funding". Voor dit project is een on- en offline leeromgeving gecreëerd die ingezet wordt bij nascholingsprojecten in verschillende landen in Afrika.