English Nederlands

PantaMedia. The knowledge distributors.

Soma College

Beroepstaken Grond-, Weg- en Waterbouw

Het SOMA College biedt MBO-vakopleidingen aan voor de infra. Voor de beroepstaken voor de opleiding Machinist Grond-, Weg- en Waterbouw is een leeromgeving ontwikkeld waarin simulaties zijn verwerkt. Deze simulaties worden ingezet voordat de leerlingen de praktijk in gaan. Daarnaast zijn er vele instructiefilms verwerkt in de beroepstaken. Een acteur leidt de leerlingen rond in de wereld van de machinist. PantaMedia is verantwoordelijk voor de realisatie van de leeromgeving, de interactieve simulaties alsook de instructiefilms.