English Nederlands

PantaMedia. The knowledge distributors.

Lavans

InfoCenter

Voor Lavans is een InfoCenter ontwikkeld waarin de medewerkers van Lavans alle relevante informatie kunnen vinden met betrekking tot producten, diensten, organisatie, management, etc. Dit kennissysteem is voor alle medewerkers vrij toegankelijk, waarbij rekening is gehouden met informatiegevoelige onderdelen die slechts voor bepaalde disciplines toegankelijk zijn. Mocht u meer willen weten over het concept Lavans InfoCenter, dan horen wij dat graag.