English Nederlands

PantaMedia. The knowledge distributors.

Aequor

DoenersCoachen

Voor het kenniscentrum Aequor is de leeromgeving Doenerscoachen ontwikkeld. Deze applicatie heeft als doel de praktijkopleiders te faciliteren met informatie omtrent de stageperiode van leerlingen. Voornamelijk het onderwerp "communicatie" heeft een belangrijke rol gekregen in deze leeromgeving. Daarnaast wordt er veel aandacht besteedt aan de omgang met leerlingen met ADHD of PDD-NOS.